Sprzęt

Nasze laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt laboratoryjny, stale serwisowany oraz unowocześniany.

Do akredytowanych metod analitycznych wykorzystujemy między innymi:

 • analizator rtęci DMA80
 • analizator elementarny CNS LECO TruMac,
 • szuszarki laboratoryjne Memmert

Do pozostałych metod wykorzystujemy:

 • analizator całkowitej zawartości węgla organicznego (OWO) TOC-V CPH Shimadzu,
 • analizator wstrzykowo-przepływowy FIASTAR 5000 z autosamplerem,
 • analizator do oznaczania azotu metodą Kieldahla Kjeltec 8400,
 • chromatograf cieczowy HPLC Dionex Ultimate 3000,
 • chromatograf jonowy do równoległej analizy anionów i kationów nieorganicznych DIONEX ICS 5000,
 • laserowy miernik wielkości cząsteczek FRITSCH analysette 22,
 • spektrofotometr bliskiej podczerwieni FT-NIR,
 • spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem plazmowym ICP-OES iCAP 6000 Thermo
 • spektrometr absorpcji atomowej iCE 3000 Thermo,
 • zestaw do miareczkowania potencjometrycznego T50 (titrator) METTLER TOLEDO1.

 

aaa

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK