Laboratorium
 
 
Inicjatywa utworzenia Laboratorium Geochemii Środowiska Leśnego i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji powstała po 2000 roku wśród kadry naukowej Zakładu Gleboznawstwa Leśnego i Zakładu Ekologii Lasu i Rekultywacji.
 
Koncepcję programowo- przestrzenną samego Laboratorium wykonała firma RECORE Sp.z o.o. w październiku 2007r., a ostateczny projekt budowlano-wykonawczy firma TEKTONIKA Architekci Sp.z o.o. Sp.k.
 
Finansowanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia zrealizowano w ramach większego projektu „Dydaktyka i Badania – unowocześnienie bazy materialnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie służącej efektywnemu nauczaniu”.
 
Studium wykonalności tego projektu wykonała firma Aleksander Noworól Konsulting w roku 2009. Całość zadania współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” (Proj.nr MRPO.01.01.01-12-095/09). Główne prace budowlane i zakup wyposażenia dla Laboratorium realizowano w latach 2011-2012.
 
Jednym z ważniejszych wskaźników rezultatu projektu, określonym przez studium wykonalności, było uzyskanie akredytacji dla 5 procedur analitycznych.
 
Efektem starań pracowników Laboratorium było złożenie 3 sierpnia 2016 roku wniosku o akredytację, który został zarejestrowany w Polskim Centrum Akredytacji w Warszawie pod numerem rejestracyjnym 2171-LB-2016.
 
Ostatecznie Laboratorium Geochemii Środowiska Leśnego i Terenów Przeznaczonych do Rekultywacji uzyskało w dniu 4 września 2017 r. akredytację nr AB 1656 jako drugie akredytowane laboratorium w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie. 
 
 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK